Veřejnost o energetické politice a budoucnosti výroby elektrické energie

V květnu 2016 byl ve výzkumu Naše společnost každoroční blok otázek na téma energetiky mimořádně rozšířen o některé speciální otázky. Výzkum zaprvé zjišťoval zájem o energetickou politiku České republiky, její hodnocení, a to, jak se dle mínění lidí bude vyvíjet spotřeba elektrické energie.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Dále se výzkum zabýval tím, zda je či není možné nahradit výrobu elektrické energie z klasických zdrojů alternativními zdroji a jaké jsou představy o současné a budoucí struktuře zdrojů. Konečně se výzkum věnoval také postojům k záležitostem, jako jsou prolomení limitů těžby hnědého uhlí, finanční zvýhodnění využívání obnovitelných zdrojů energie, možnost výroby elektřiny a tepla v menších lokálních zařízeních, ekologická šetrnost elektřiny z jádra nebo riziko rozsáhlého výpadku dodávek elektřiny (tzv. blackout).

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1605