Hodnocení ochrany životního prostředí – květen 2017

NS_1705

V květnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., věnovalo tématu ochrany životního prostředí v České republice.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Třetina dotázaných si myslí, že Česká republika se nedostatečně stará o životní prostředí, necelé tři pětiny (58 %) se kloní k názoru, že se stará „přiměřeně“.

Nejhorší situace je v zatížení ŽP automobilovou dopravou (83 % odpovědí „spíše špatná“ a „velmi špatná“).

Nejpříznivěji je hodnoceno chování občanů k ŽP, úspornost spotřeby občanů, využívání obnovitelných zdrojů a dopad zemědělské výroby – dvě pětiny dotázaných hodnotily situaci „velmi dobře“ nebo „spíše dobře“.

Co se týče chování vlastních domácností, naprostá většina z nich třídí běžný odpad (87 % „vždy“ nebo „často“), více než tři čtvrtiny pak i nebezpečný odpad. Naopak jen necelá pětina domácností kupuje „vždy nebo „často“ biopotraviny či omezuje jízdu autem (třetina domácností uvedla odpověď „nikdy“).

V posledních třech letech se názory na míru ochrany ŽP, na ekologičnost chování občanů, institucí a vlastní domácnosti více méně nezměnily.

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1705