Spokojenost se životním prostředím

V březnovém výzkumu vyjádřilo spokojenost se životním prostředím v republice 47 % dotázaných a stejná část – 46 % - byla nespokojena. Větší spokojenost panuje s životním prostředím v bydlišti – 76 %, zatímco nespokojena s prostředím v místě, kde žijí, je asi jedna čtvrtina dotázaných (23 %). Občanů jsme se také zeptali, nakolik oni sami přispívají k ochraně životního prostředí svým jednáním.

Přibližně dvě třetiny občanů (69 %) dle svého vyjádření třídí téměř vždy běžný i nebezpečný odpad. Necelá polovina dotázaných se snaží šetřit energiemi, jen čtvrtina při nákupech upřednostňuje výrobky šetrné k životnímu prostředí. Nejméně jsme ochotni omezovat cesty autem – jen 15 % z nás.