Postoje k ochraně životního prostředí a jejímu financování – květen 2018

NS_1805

V květnu CVVM v rámci svého šetření zkoumalo postoje české veřejnosti k životnímu prostředí. Do tohoto širšího bloku byla zařazena baterie otázek týkající se obecné ochoty dělat něco pro ochranu životního prostředí. Zároveň jsme zjišťovali názory občanů na financování ochrany životního prostředí.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: oe180618.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1805