Hodnocení ochrany životního prostředí – červen 2020

NS_2006_2

V červnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR věnovalo tématu ochrany životního prostředí v České republice.

Dvě pětiny dotázaných si myslí, že Česká republika se nedostatečně stará o životní prostředí, zhruba polovina se kloní k názoru, že se stará „přiměřeně“.

V oblasti ochrany životního prostředí je nejlépe hodnocena aktivita obecních úřadů (56 % kladných odpovědí) a ekologických organizací (54 % kladných odpovědí).

Negativní názor převážil v případě hodnocení činnosti vlády (35 % pozitivních, 54 % negativních odpovědí) a nejméně příznivě je hodnoceno působení parlamentu (26 % pozitivních, 56 % negativních odpovědí).