Veřejnost o jaderné energetice – červenec 2021

NS_2107

V červenci 2021 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek věnovaných problematice energetiky. Výzkum zjišťoval, zda by se podle mínění veřejnosti měl podíl jaderné energie na produkci elektřiny u nás do budoucna zvyšovat, nebo snižovat, jak se občané staví k výstavbě nového bloku jaderné elektrárny Dukovany, zda pociťují či nepociťují obavy v souvislosti s používáním jaderné energie u nás a zda důvěřují vládě, že správně rozhoduje o rozvoji jaderné energetiky.

Necelá třetina občanů si myslí, že by se podíl jádra na výrobě elektřiny měl do budoucna zvyšovat, více než třetina se domnívá, že by podíl jádra měl zůstat zachován na současné úrovni, a pětina má za to, že by se tento podíl měl snižovat.

Polovina občanů souhlasí s výstavbou nového bloku JE Dukovany, více než třetina s tím nesouhlasí.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: oe211119b.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2107