Hodnocení ochrany a stavu životního prostředí – září až listopad 2022

NS_2209

V rámci svého šetření realizovaného v období od začátku září do začátku listopadu 2022 se CVVM SOÚ AV ČR zabývalo problematikou životního prostředí. Z hlediska stavu životního prostředí respondenti lépe hodnotí životní prostředí v místě svého bydliště (84 %) oproti celkovému stavu v ČR (75 %), přičemž jde o nejlepší hodnocení od roku 2002. V oblasti ochrany životního prostředí je nejlépe hodnocena aktivita obecních úřadů (59 % kladných odpovědí) a ekologických organizací (56 % kladných odpovědí). Více než čtyři pětiny (84 %) dotázaných si myslí, že dělat něco pro životní prostředí je dobré, i když to stojí čas a peníze.

Polovina (50 %) dotázaných si myslí, že tvrzení o ekologických hrozbách jsou zveličena, více než dvě pětiny (42 %) soudí, že nikoliv.

Nejhůře respondenti hodnotí situaci v zatížení životního prostředí automobilovou dopravou (16 % pozitivních odpovědí, 78 % negativních).

Ze všech posuzovaných oblastí je nejpříznivěji hodnocen dopad zemědělské činnosti na životní prostředí (44 % pozitivních odpovědí, 43 % negativních) a využívání obnovitelných zdrojů (42 % pozitivních odpovědí, 45 % negativních).

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: oe221206.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2209