Hodnocení ochrany a stavu životního prostředí – srpen/září 2023

oe231027
NS_2308

V rámci svého šetření realizovaného v období srpna až září 2023 se CVVM SOÚ AV ČR zabývalo problematikou životního prostředí. Respondenti byli dotazování na to, jak jsou spokojeni či nespokojeni se stavem životního prostředí v České republice a v místě svého bydliště, a dále měli zhodnotit situaci v souvislosti s různými aktivitami nebo skutečnostmi, jež ovlivňují stav životního prostředí.

Z hlediska stavu životního prostředí respondenti lépe hodnotí životní prostředí v místě svého bydliště (79 %) oproti celkovému stavu v ČR (72 %), přičemž spokojenost se stavem životního prostředí v místě bydliště i celkově v ČR meziročně mírně poklesly.

Nejproblematičtěji je vnímaná hustota silničního provozu v místě bydliště. Nadpoloviční většina občanů je s dopravní situací ve svém bydlišti nespokojena (56 %).

Naopak dlouhodobě nejspokojenější jsou občané s dostupností volné přírody v místě svého bydliště, s níž jsou dle aktuálního šetření spokojeny více než čtyři pětiny z nich (81 %), tři čtvrtiny jsou také spokojeny s kvalitou pitné vody (75 %).

S výjimkou kvality pitné vody se všemi zkoumanými oblastmi životního prostření v místě svého bydliště jsou více spokojeni lidé, kteří žijí na vesnici, oproti dotázaným z města. S kvalitou pitné vody jsou naopak významně nejspokojenější lidé z předměstí velkých měst a po nich lidé z vesnic. Největší rozdíly ve prospěch vesnic oproti městům zaznamenáváme v případě světelného znečištění, čistoty ovzduší a čistoty okolní přírody.