Hodnocení životního prostředí

Do květnového výzkumu CVVM byly zařazeny otázky týkající se názorů na životní prostředí. Z výsledků vyplývá, že většina dotázaných (73 %) je spokojena s životním prostředím v místě svého bydliště. Nespokojenost v tomto případě vyjádřila čtvrtina respondentů. S životním prostředím v České republice je spokojena polovina dotázaných, na druhé straně je však téměř polovina nespokojena.

Při hodnocení konkrétních složek či oblastí životního prostředí převládla ve všech položkách spokojenost nad nespokojeností. Nejlépe byla hodnocena dostupnost volné přírody společně s její čistotou a kvalita pitné vody, nejhůře pak čistota povrchových vod a úroveň hluku.

Osloveným občanům byly k posouzení předloženy také otázky týkající se současné situace v ekologické legislativě a ekologického chování některých subjektů. Nejhůře bylo hodnoceno chování podniků či firem k životnímu prostředí.