Pocit bezpečí a bezpečnostní rizika a hrozby z pohledu české veřejnosti – únor 2015

NS_1502

V únorovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, zda se česká veřejnost cítí ve své zemi a v místě bydliště bezpečně a jak velkou hrozbou pro bezpečnost představují vybrané skupiny na území ČR.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1502