Kriminalita a úspěšnost policie v očích české veřejnosti

Jaký je obraz struktury kriminality v očích české veřejnosti? Odpovídá realitě, nebo je zkreslený působením zpráv v médiích či osobní zkušeností? A jaká je představa o úspěšnosti policie při odhalování některých trestných činů? Je veřejností spíše podceňována či naopak nadhodnocována? To jsou některé otázky, řešené březnovým výzkumem CVVM. Jak se očekávalo, představa o podílu uvedených trestných činů na celkové kriminalitě se od oficiálních údajů poměrně výrazně liší.

Stejně tak ani představa o struktuře kriminality reálnému stavu příliš neodpovídá. Je zřejmé, že ve skutečnosti ojedinělé činy, jakými jsou např. vraždy či znásilnění, jsou v očích veřejnosti výrazně nadhodnoceny. O mnoho přesnější není představa ani co se týče odhadování úspěšnosti práce policie...