Veřejnost o svých obavách, pocitu bezpečnosti a spokojenosti s policií – červen 2021

NS_2106

58 % českých občanů pociťuje nějaké obavy, 42 % se ničeho neobává.

Nejčastěji obavy budí COVID-19 (22 % prvních + 9 % druhých odpovědí), obava o vlastní zdraví (14 % + 4 %), válka (8 % + 3 %), životní úroveň (5 % + 6 %).

Oproti šetření z roku 2019 došlo výraznému poklesu obav z přílivu migrantů (o 13 procentních bodů) a obav o zhoršování životního prostředí (z 22 % na 4 %). Obavy z terorismu poklesly o 8 procentních bodů (pokles oproti roku 2015 o 36 procentních bodů).

Pocit bezpečí v místě bydliště má devět desetin dotázaných, v ČR pak více než čtyři pětiny, což je podobný výsledek jako v předcházejících šetřeních od roku 2017.

Spokojenost s činností policie jak na republikové, tak místní úrovni vyjádřilo zhruba sedm lidí z deseti, podobný výsledek byl zjištěn v posledních třech šetřeních.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: ob210715.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2106