Veřejnost o svých obavách, pocitu bezpečnosti a spokojenosti s policií – podzim 2023

NS_2310

V šetření, které CVVM realizovalo od konce září do začátku prosince 2023, jsme se zaměřili na to, zda lidé mají z něčeho obavy, a pokud ano, tak jaké. 60 % českých občanů pociťuje nějaké obavy, 40 % se ničeho neobává. Obavy nejčastěji budí válka (43 %), dále respondenti uváděli strach ze zhoršení životní úrovně (16 %), obavy o vlastní zdraví (16 %), strach z budoucnosti a situace ve světě (13 %) a rovněž obavy o své blízké a jejich zdraví (10 %). Oproti šetření z roku 2022 došlo především k dalšímu nárůstu obav z války, poklesly naopak obavy z energetické krize.

Pocit bezpečí v místě bydliště má více než devět desetin dotázaných, v ČR pak více čtyři pětiny. Spokojenost s činností policie na republikové úrovni vyjádřilo více než sedm z deseti dotázaných, necelé čtyři pětiny jsou spokojené s činností policie v místě svého bydliště.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: ob240116.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2310