Druhá světová válka a protifašistický odboj očima veřejnosti

Tři čtvrtiny dotázaných (76 %) soudí, že je potřebné připomínat druhou světovou válku a události z jejího průběhu, 15 % vyslovilo názor opačný. O málo více než dvě pětiny respondentů vyjádřily mínění, že se události druhé světové války v současnosti připomínají málo, stejně velký podíl si myslí, že je to dostatečné, a 6 % se domnívá, že se události druhé světové války připomínají až příliš.

Role čs. odboje při osvobození Československa, ať už odboje domácího nebo zahraničního na západě či východě, je hodnocena převážně jako významná. Celkově za „významný“ nebo dokonce „velmi významný“ označilo 71 % respondentů zahraniční odboj na západě, 70 % zahraniční odboj na východní frontě a 68 % odboj domácí. Nejvýznamnější roli při osvobozování evropského kontinentu dotázaní připisují sovětské armádě, za kterou s určitým odstupem, byť se stále vysoce hodnoceným podílem na osvobození Evropy následují armáda Spojených států a Velké Británie.