Pivo jako součást české kultury

Zářijový výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění se zaměřil především na význam piva a hospod pro českou kulturu a tradici. Naprostá většina respondentů (devadesát a více procent) se domnívá, že pivo je národním nápojem a představuje jednu z věcí, kterou se mohou Češi chlubit v zahraničí. Na druhé straně nezanedbatelná část respondentů prohlásila, že pivu je v České republice přikládán až příliš velký význam (63 %) a že pití velkého množství piva je špatnou vlastností obyvatel České republiky (67 %).