Kam si chodíme posedět?

Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR se ve svém zářijovém šetření věnovalo mimo jiné tématu pohostinských zařízení a pití piva. Na úvod jsme se všech respondentů zeptali, kam si zajdou nejraději posedět, mají-li možnost si vybrat. Téměř čtvrtina dotázaných odpověděla, že žádné pohostinské zařízení nenavštěvuje. Přibližně stejný podíl respondentů však uvedl, že nejraději si zajde do hospody, hostince či pivnice.

Poměrně oblíbené jsou mezi českými občany také restaurace, které za svůj nejoblíbenější druh podniku označila pětina oslovených. Necelá desetina českých občanů si nejraději zajde do pizzerie, čínské restaurace či jiné restaurace se zahraniční kuchyní (8 %) či do kavárny (7 %). Přibližně dvacetina respondentů pak nejraději navštíví cukrárnu (5 %) či vinárnu (4 %).