Názory veřejnosti na aktuální problémy českého školství

Názory veřejnosti na rovnost v přístupu ke vzdělání jsou poněkud rozporuplné. Téměř dvě třetiny oslovených sice vyjádřily názor, že skutečně kvalitní vzdělání mohou svým dětem zajistit jen bohatí, zároveň však přibližně stejný podíl oslovených souhlasil s tím, že o tom, jaké kdo dosáhne vzdělání, rozhodují jen schopnosti a vůle studovat. Podobné rozpory se objevily i v případě dalších dvou výroků, které byly respondentům předloženy k posouzení.

Nadpoloviční většina oslovených totiž věří, že to, že někteří lidé dosáhnou vyššího vzdělání než jiní, je způsobeno různými schopnostmi a proto s tím nelze nic dělat. Zároveň se však tři pětiny občanů domnívají, že mnoho nadaných dětí u nás nedostane šanci studovat.