Ohlédnutí za uplynulým rokem

Celkově příznivěji vnímají uplynulé období stoupenci ČSSD. Stoupenci ostatních politických stran se vyjadřují, s výjimkou určitých oblastí, víceméně kriticky. Přívrženci ODS tak i přes své kritičtěji laděné postoje uznávali pokrok v oblasti ekologie, zahraniční politiky a životní úrovně. Pokrok při jednáních o vstupu do EU, v boji proti kriminalitě obecně a proti korupci oceňují častěji než ostatní přívrženci KDU-ČSL.

Mezi nespokojenými nacházíme často stoupence US - DEU, podle nichž se zhoršila jak vnitropolitická situace, tak i zahraniční politika, školství a boj proti kriminalitě. Stoupenci bývalé čtyřkoalice jako celku rovněž inklinují ke kritickému hodnocení, např. při pohledu na stav soudnictví, integrační jednání s EU a potlačování korupce. Typické jsou všeobecně kritické názory stoupenců KSČM - pouze s výjimkou názoru na takové oblasti, jako je nabídka zboží a služeb, situace v soudnictví a péče o životní prostředí.