Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na různých typech škol

NS_1109

V září 2011 byly do výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se školství. Bylo zjišťováno mínění lidí o tom, zda u nás všichni mohou dosáhnout vzdělání, které odpovídá jejich schopnostem. Rovněž byly mapovány názory na kvalitu vzdělávání na různých typech škol.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1109