Názory občanů na státní maturitu a na školné na veřejných vysokých školách – září 2015

NS_1509

V září 2015 byla do výzkumu Naše společnost zařazena řada otázek týkající se vzdělávacího sytému. V této zprávě, která navazuje na předchozí dvě zprávy zabývající se názory veřejnosti na tuto oblast, jsou předložena zjištění týkající se konceptu státních maturit a zpoplatnění vysokoškolského vzdělání.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1509