Lidé o věcech milých i nemilých

Z výsledků šetření vyplynulo, že o něco raději než večerní sledování televizních programů máme odpolední posezení s šálkem dobré kávy nebo čaje, ale že ještě větší potěšení nám přinese to, když od někoho dostaneme nějaký dárek. Ranní vstávání, které je silně proti mysli hlavně mladším generacím, nám celkově vadí méně než čekání na opožděný autobus.

Pro instituce, které se zabývají výzkumem veřejného mínění, je asi potěšujícím zjištěním, že zodpovídání otázek výzkumu veřejného mínění máme v podstatně menší neoblibě než čekání na zpožděný autobus i než ranní vstávání.