Aktuální problémy českého školství očima veřejnosti

Součástí zářijového šetření CVVM se stal i blok otázek věnovaných problematice českého školství. Respondenti se v něm mimo jiné vyjadřovali k problematice rovného přístupu ke vzdělávání, k víceletým gymnáziím a soukromým středním školám. Téměř dvě třetiny českých občanů se obávají, že mnoho nadaných dětí u nás nedostane možnost studovat, ale 6 z 10 respondentů souhlasí s tvrzením, že o tom, jaké kdo dosáhne vzdělání, rozhodují jen schopnosti a vůle studovat.

Nadpoloviční většina respondentů se rovněž domnívá, že skutečnost, že někteří lidé dosáhnou vyššího vzdělání než jiní, je způsobena různými schopnostmi a proto s tím nelze nic dělat. Přibližně stejný podíl respondentů také věří, že skutečně kvalitní vzdělání mohou svým dětem u nás zajisti jen bohatí. Také postoje veřejnosti k víceletým gymnáziím nejsou nijak jednoznačné. Nejvíce respondentů (70%) ale vyjádřilo souhlas s tvrzením, že víceletá gymnázia výrazně zvyšují šanci na přijetí na vysokou školu. Stejný podíl dotázaných se také domnívá, že soukromé střední školy jsou řešením pro ty, kteří se nedostanou na státní školu a skončili by na učilišti.