Koho poznáme a koho nikoli?

Jednou z oblastí, která byla zkoumána v rámci bloku „Historické a národopisné regiony v ČR“, byly i představy lidí o odlišnostech obyvatel jednotlivých regionů v porovnání s cizinci a národnostními menšinami. Výsledky ukazují, že ve srovnání s ostatními sledovanými variantami si nejméně lidí dovoluje tvrdit, že by poznali obyvatele svého regionu, nejvíce jich je naopak přesvědčeno, že poznají cizince krátkodobě pobývající v ČR.

Jako kritérium pro posuzování vlastní schopnosti poznat obyvatele jiných regionů v ČR byli nejčastěji použiti obyvatelé Slezska a Severní Moravy, o něco méně často také obyvatelé Prahy, Hané a Moravy a Čech obecně, nad desetiprocentní hranici se pak dostaly ještě regiony Brněnsko, Chodsko, Slovácko a Valašsko.