Postoje českých občanů k minulosti

V prosinci 2003 zařadilo CVVM do svého výzkumu také několik psychologických otázek. Zjišťovali jsme v nich mimo jiné postoje českých občanů k jejich minulosti. Celkově můžeme konstatovat, že většina Čechů má svoji minulost, a zejména pak dětství, spojenou s pozitivními emocemi. Tři čtvrtiny dotázaných připustily, že pohledy, zvuky a vůně známé z dětství v nich často vyvolávají krásné vzpomínky a 7 z 10 dotázaných si při pohledu zpět vybavuje mnohem více dobrého než toho špatného.

Kladný vztah má většina obyvatel naší země (69 %) také k rodinným tradicím a pravidelně opakovaným rituálům. Rodinné tradice mají v oblibě především ženy, lidé starší 60 let, důchodci a respondenti římskokatolického náboženského vyznání.