Nálady a očekávání veřejnosti

Obecnou situaci v zemi lidé hodnotí spíše kriticky (39 %) než příznivě (10 %), i když nejčastěji (49 %) ji vnímají jako „ani dobrou, ani špatnou“. V případě současné situace z pohledu rodiny je hodnocení naopak v převažující míře pozitivní - svůj současný život a život své rodiny v příznivém světle vidí 43 % dotázaných, stejně velká část jej považuje za „ani dobrý, ani špatný“ a jen 13 % se v tomto ohledu vyjádřilo kriticky.

V očekáváních pro příští rok převažuje skepse nad optimismem jak na úrovni státu (42 % očekává zhoršení, jen 17 % zlepšení), tak i na úrovni jednotlivců a rodin (29 % zhoršení, 16 % zlepšení). Bezmála tři čtvrtiny respondentů (73,2 %) uvedly, že v současnosti pociťují nějaké obavy, přičemž v konkrétních vyjádřeních jednoznačně dominovaly obavy sociálněekonomického charakteru, jako např. obava z nezaměstnanosti, ze zdražování, z poklesu životní úrovně apod. V pohledu na budoucnost české populace jako celku i na budoucnost celého lidstva převládá mezi českými občany skepse.