Hodnocení životních podmínek v místě bydliště – duben 2017

NS_1704

V dubnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zajímalo, jak jsou občané České republiky celkově spokojeni se životem v místě svého bydliště a také jak jsou v místě bydliště spokojeni s vybranými životními podmínkami.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Téměř čtyři pětiny dotázaných jsou velmi (22 %) nebo spíše (55 %) spokojeny s životem v místě bydliště. Jde o dosud nejvyšší podíl spokojených respondentů za více než deset let, co je otázka pokládána, ovšem nárůst spokojenosti v posledních pěti letech je v řádu několika málo procent.

Celková spokojenost s životem v místě bydliště je vyšší ve venkovských obcích než ve městech, nejméně spokojeni jsou obyvatelé středně velkých měst.

Co se týče hodnocení konkrétních životních podmínek, nejvyšší spokojenost je s technickou vybaveností obcí (kanalizace…), svozem odpadů, dostupností obchodů, škol, zdravotní péče, nejnižší spokojenost je pak s nabídkou pracovních míst, úrovní mezd v lokalitě, stavem komunikací, službami pro postižené a pro seniory.

Oproti minulému roku poklesla spokojenost s dostupností a kvalitou služeb a s možností kulturního a sportovního vyžití.

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1704