České školství a koronavirová krize – září 2020

NS_2009

Více než polovina (51 %) české veřejnosti se v polovině září domnívala, že vláda by při zhoršení situace s šířením koronaviru neměla znovu přistoupit k plošnému uzavření všech škol, více než dvě pětiny (42 %) veřejnosti měly názor opačný. Lidé nečiní významný rozdíl mezi vzděláváním na dálku na základním a středním stupni, když se v obou případech přibližně dvě třetiny oslovených přiklonily k tomu, že by v případě uzavření škol mělo být povinné pro všechny děti, podle další pětiny respondentů by mělo být distanční vzdělávání dobrovolné a podle přibližně desetiny občanů by vzdělávání na dálku vůbec nemělo probíhat.

Názory na distanční vzdělávání skupiny respondentů s dětmi, které byly v jarních měsících během uzavření škol vzdělávány na dálku, a těch, kteří takové děti nemají, se výrazně nelišily. Mírně nadpoloviční většina (52 %) rodičů, jejichž děti byly v době uzavření škol vzdělávány distančně, uvedla, že pro ně zajištění jejich výuky bylo snadné, necelá polovina (46 %) naopak uvedla, že zajištění této výuky považovali za obtížné.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: or201007.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2009