COVID 19, finanční situace domácností a distanční výuka - Naše společnost - speciál – duben 2021

NS_2104

Necelé dvě třetiny dotázaných (64 %) uvedly, že příjmy jejich domácnosti zůstaly v době COVIDu stejné, více než čtvrtina (27 %) uvedla, že se snížily, z toho 9 %, že značně. U 8 % domácností se příjem zvýšil. Výsledná zjištění se v průběhu pandemie výrazně nemění.

 

Téměř tři pětiny domácností uvedly, že by za současné situace dovedly vycházet s financemi více než půl roku. 5 % domácností již nyní s financemi nevychází, dalších 5 % by vydrželo nejdéle měsíc. Hodnocení finanční situace se od posledního šetření (únor) nezměnilo.

Finanční situace je podle očekávání závislá na socioprofesním statusu dotázané osoby a především na výši příjmů domácnosti (rozdíl mezi krajními decily v odpovědi „více než půl roku“ je 52 procentních bodů).

Se současným uzavřením všech škol souhlasí třetina dotázaných, dvě třetiny nesouhlasí. Míra souhlasu oproti zářijovému zjišťování se snížila o 7 procentních bodů.

Distanční výuku zvládá více než polovina rodičů (54 %) snadno, dvě pětiny (40 %) obtížně.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: or210506.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2104