Česká věda z pohledu obyvatel České republiky

Součástí srpnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byl blok otázek mapující postoje a mínění veřejnosti k vybraným tématům a otázkám týkajícím se oblasti vědy a výzkumu v České republice. Otázky první části bloku zjišťovaly, zda mají občané zájem o výsledky vědeckého bádání, zda je hodnotí jako dostupné obyčejným lidem a zda českou vědu staví na světovou úroveň.

Veřejnost hodnotila též dostatky a nedostatky české vědy.