Názory na financování vědy a výzkumu v České republice

Ve svém srpnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo vědě a výzkumu. Jednou z oblastí byla připravovaná reforma financování vědy. Lidé byli požádáni, aby se vyjádřili nejen k přidělování prostředků obecně, ale také k financování jednotlivých vědních oblastí reprezentovaných tzv. základním a aplikovaným výzkumem.