Obraz Akademie věd ČR a názory na její financování

Přiložená zpráva přináší informace o obrazu Akademie věd ČR u české veřejnosti a to konkrétně z hlediska hodnocení důvěryhodnosti, užitečnosti a kvality jejího výzkumu. Současně se věnuje názorům na současný stav jejího financování a očekávání veřejnosti pro případ, že by došlo k plánovanému krácení prostředků ze státního rozpočtu.