Věda, výzkum a jejich financování pohledem české veřejnosti

Česká věda má u veřejnosti příznivý obraz, je považována za kvalitní a důležitou. Výrazně kritičtěji se však obyvatelé vyjadřují v otázkách jejího financování. S problematikou obeznámená část veřejnosti přitom hodnotí českou vědu, výzkum i Akademii věd lépe než ostatní, naléhavěji si uvědomuje problémy jejich současného finančního zabezpečení a výrazněji podporuje odpovědnost státu za další vývoj v těchto oblastech.

Přiložená zpráva obsahuje hlavní závěry šetření s tematikou názorů české veřejnosti na vědu, výzkum a jejich financování v České republice, podrobnější výsledky jsou k dispozici v dalších třech souvisejících zprávách na těchto webových stránkách.