Spokojenost s životními podmínkami v místě bydliště

Spokojenost s životem v místě bydliště vyjádřily v březnu 2005 téměř dvě třetiny oslovených občanů, další čtvrtina respondentů pak uvedla, že s životem v místě svého bydliště není ani spokojena ani nespokojena. S životem v místě svého bydliště je nespokojena pouze desetina české populace starší 15 let. Více než tři čtvrtiny oslovených vyjádřily spokojenost se zavedením plynu, elektřiny, vody a kanalizace, se svozem domovního odpadu a s životním prostředím v místě svého bydliště.

Více než dvě třetiny občanů jsou ve svém bydlišti spokojeny s úrovní obchodů a služeb a s dostatkem možností k odpočinku a rekreaci. S udržováním obecních domů a bytů je nespokojeno 39 % občanů, 58 % oslovených pak kriticky zhodnotilo výstavbu bytů v místě svého bydliště. Téměř tři čtvrtiny dotázaných jsou podle svých slov nespokojeny s pracovními příležitostmi v oblasti svého bydliště a s úrovní mezd v lokalitě.