Spokojenost s životními podmínkami v místě bydliště

V rámci dubnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění zajímalo o názory občanů na podmínky života v místě bydliště. Respondenti byli nejprve dotázáni na obecnou spokojenost s životem v místě bydliště. Poté jim byla dána k posouzení řada různých kritérií spojovaných s kvalitou bydlení, jako je například dopravní infrastruktura, úroveň služeb, možnost uplatnění na trhu práce či v neposlední řadě kvalita životního prostředí a možnost odpočinku.