Okolnosti ovlivňující dosažení vzdělání

V zářijovém šetření zjišťovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., postoje českých občanů k různým aspektům vzdělávání. Respondenti hodnotili vlastní dosažené vzdělání nebo různé faktory, které ovlivňují úroveň vzdělání. Dotázaní se vyjadřovali též k tomu, zda má každý člověk v ČR možnost dosáhnout vzdělání, které odpovídá jeho schopnostem.