Názory Čechů na úroveň výuky na školách

Centrum pro výzkum veřejného mínění se v zářijovém výzkumu zajímalo, jak čeští občané hodnotí kvalitu výuky na všech úrovních školního vzdělávání. Součástí tiskové informace je též časové srovnání aktuálních výsledků s údaji získanými v předchozích šetřeních. Dále Češi posuzovali, které z uvedených vlastností (znalosti, samostatnost, sebedůvěra, orientace ve společnosti, kázeň, morální hodnoty) dokáží jednotlivé typy škol rozvíjet.

PANEL4

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: