Názory Čechů na úroveň výuky na školách

Centrum pro výzkum veřejného mínění se v zářijovém výzkumu zajímalo, jak čeští občané hodnotí kvalitu výuky na všech úrovních školního vzdělávání. Součástí tiskové informace je též časové srovnání aktuálních výsledků s údaji získanými v předchozích šetřeních. Dále Češi posuzovali, které z uvedených vlastností (znalosti, samostatnost, sebedůvěra, orientace ve společnosti, kázeň, morální hodnoty) dokáží jednotlivé typy škol rozvíjet.