Odbornost, kvalita, nezávislost

V rámci dlouhodobého projektu zkoumání fenoménu piva v české společnosti byla v září 2007 sledována také problematika jeho konzumace. Tisková zpráva přináší základní souhrnné informace o podílu lidí, kteří pivo pijí, a o jimi uváděném průměrném množství a frekvenci konzumace. Pozornost je věnována také rozdílům mezi podskupinami obyvatel a vývoji těchto aspektů v české společnosti od roku 2004.