Image piva v české společnosti v roce 2007

V rámci dlouhodobého projektu zkoumání fenoménu piva v české společnosti byla v září 2007 sledována také problematika image piva v české společnosti. Tisková zpráva přináší základní souhrnné informace o obecném vztahu Čechů k pivu, o vnímání jeho prestiže jako nápoje vhodného či nevhodného pro různé situace a o příležitostech, při kterých je pivo v České republice nejčastěji konzumováno.

Pozornost je věnována také sociálnímu aspektu ve vnímání fenoménu piva českou veřejností a změně vybraných ukazatelů oproti roku 2004.