Občané o kouření

V únorovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění zabývalo tématem kouření. Kromě otázek mapujících, zda, jak často a kolik cigaret Češi kouří, šetření zkoumalo i postoje občanů k zákazu kouření na veřejných místech či v restauracích. Součástí zprávy je třídění odpovědí podle základních sociodemografických charakteristik a porovnání s výsledky výzkumu v rámci CEORG - Central European Opinion Research Group.