Úroveň vzdělávání v ČR

V hodnocení úrovně vzdělávání podle jednotlivých typů škol převažuje pozitivní hodnocení nad hodnocením negativním. Nejvyšší úroveň vzdělávání je podle účastníků výzkumu na gymnáziích (23% uvedlo úroveň vzdělávání jako „velmi dobrou“, 53% uvedlo úroveň vzdělávání jako „spíše dobrou“), základních školách (74% pozitivních odpovědí, z nich 12% uvedlo odpověď „velmi dobrá“) a vysokých školách.

Nejnižší úroveň vzdělávání je podle výzkumu na středních odborných učilištích (57% kladných odpovědí ku 25% odpovědím záporným). U všech typů škol kromě školy základní (8%) odpovědělo „nevím“ více než 15% respondentů, z nichž jich bylo nejvíce (24%) u vysokých škol.