Okolnosti ovlivňující dosažení vzdělání

Každý má možnost dosáhnout takového vzdělání, které odpovídá jeho schopnostem. S tímto tvrzením souhlasila více než polovina respondentů, které tazatelé CVVM oslovili v zářijovém průzkumu (spíše souhlasilo 47 %, rozhodný souhlas vyjádřilo 12 % oslovených). Téměř třetina s předloženým výrokem spíše nesouhlasila, 6 % dotázaných tvrzení rozhodně odmítlo. Ve srovnání s výsledky loňského zářijového šetření, v němž jsme respondentům položili stejnou otázku, nedošlo v české veřejnosti k zásadnějšímu názorovému posunu.

Účastníci výzkumu hodnotili též vliv různých skutečností či okolností na dosažení vzdělání. Nejčastěji byly za důležité považovány vlastní schopnosti člověka a píle s pracovitostí (v obou případech více než 95 % v součtu odpovědí „rozhodně důležité“ a „spíše důležité“). Tři čtvrtiny respondentů označily za důležité také vzdělání rodičů. Poměrně často (zhruba dvěma třetinami respondentů) byl vliv přisuzován známostem se správnými lidmi.