Pivo v české společnosti v roce 2006

V září 2006 byly v rámci projektu kontinuálního sledování českého veřejného mínění Naše společnost zopakovány některé otázky, které byly v roce 2004 součástí výzkumného tématu Hospody a pivo v české společnosti. Výsledky průzkumu poskytují jednak aktuální pohled na současný stav některých aspektů postavení piva a hospod v české společnosti, jednak díky opakování dotazů také orientační pohled na související otázky jejich vývoje.