Pití piva v české společnosti v roce 2006

V rámci projektu sledování fenoménu piva v české společnosti byla sledována také problematika jeho obliby a konzumace. Tisková zpráva přináší základní souhrnné informace o současné struktuře oblíbených nápojů, trendech v pití piva i vývoji míry jeho konzumace.