Názory veřejnosti na české pivo a pivovarnictví

Tisková zpráva mapuje některé aspekty postojů obyvatel České republiky k pivu a pivovarnictví. Mimo jiné se dotýká otázek postojů k vysoké míře konzumace piva v českých zemích, k dovozu zahraničních značek na český trh nebo očekáváními vývoje českého piva a pivovarnictví.