Češi a tradice

Do prosincového šetření byla zařazena otázka, která se věnovala vztahu respondentů k tradicím. Dotazovaní se vyjadřovali k tomu, které typy tradic - národní, náboženské, rodinné a lidové považují za důležité. Šetření ukázalo, že uvedené příklady tradic jsou více než polovinou Čechů považovány za významné, s výjimkou jedné („navštěvovat bohoslužby“). Největší počet respondentů (93 %) uvedl, že je pro ně důležité slavit vánoční svátky.

Z dalších nabídnutých možností lidé přikládají význam zvláště rodinným setkáním, která jsou vnímána jako zásadní 88 % oslovených, 89 % považuje za důležité udržovat hroby příbuzných. Oslava státních výročí je podstatná pro 65 % dotázaných. Oslovení respondenti méně zdůrazňují náboženské tradice. Slavení náboženských svátků považuje za důležité 57 % dotázaných, zatímco návštěvy bohoslužeb takto hodnotí jen pětina oslovených (21%).

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: