Důvěra k lidem z různých zemí

V červnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění jsme se mimo jiné zajímali o to, jak čeští občané důvěřují lidem z různých zemí. Češi nejvíce důvěřují sami sobě. Na druhém místě pomyslného žebříčku důvěryhodnosti se pak umístili Slováci. Více než dvě třetiny dotázaných vyjádřily rovněž důvěru Francouzům (71 %), Polákům (71 %) a Britům (66 %).

Obyvatelé ČR nejčastěji nedůvěřují Němcům (nedůvěru jim vyslovilo 55 % dotázaných), Rumunům (51 %) a Turkům (43 %). Více než třetina dotázaných rovněž nedůvěřuje Bulharům (37 %) a Rakušanům (35 %). Nejméně jsou českým občanům známi obyvatelé Malty, Kypru, Estonska, Litvy, Lotyšska a Lucemburska.