Občané o cizincích žijících v ČR I.

V květnovém průzkumu zjišťovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu, v.v.i., názory veřejnosti na počet cizinců žijících v České republice. Dotázaní se vyjadřovali také k tomu, zda by cizinci měli mít možnost v tuzemsku dlouhodobě pobývat či do jaké míry by se měli přizpůsobit našim kulturním a životním zvyklostem. Součástí zprávy je třídění odpovědí podle sociodemografických charakteristik vzorku populace a také podle odpovědí na otázku, zda respondent osobně nějakého cizince zná nebo nezná.