Občané o cizincích žijících v ČR II.

Součástí květnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ, v.v.i., byly otázky mapující postoje české veřejnosti k cizincům a národnostem žijícím na území České republiky. CVVM zjišťovalo, do jaké míry respondenti souhlasí s různými důvody přijímání imigrantů a jak se staví k zaměstnávání cizinců. Oslovení též pomocí sedmibodové škály hodnotili svůj vztah k nejpočetněji zastoupeným národnostem žijícím na území ČR.