Češi o některých právech homosexuálních párů

V květnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění zabývalo tím, jaký je názor veřejnosti na práva homosexuálů a lesbiček na uzavření sňatku, na uzavření registrovaného partnerství a na adopci dětí. Součástí zprávy je třídění odpovědí podle základních sociodemografických ukazatelů a podle odpovědi na otázku, zda respondent/ka osobně zná nebo nezná nějakého homosexuála či lesbičku.