Odbornost, kvalita, nezávislost

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu, v.v.i., zkoumalo v květnovém šetření postoje českých občanů k trestu smrti. Součástí výzkumné zprávy je třídění odpovědí podle sociodemografických znaků a časové srovnání s výsledky předchozích šetření, neboť tato otázka je součástí kontinuálního výzkumu CVVM od roku 1992.